Lịch cúp điện Bến Cát 24/02

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bến Cát 24/02/2020 07:30:00 12:00:00 Nhánh rẽ Bến Dòng Sỏi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/02/2020 08:00:00 12:00:00 Trạm 7 TĐC MP2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/02/2020 09:00:00 13:00:00 Trạm 1 KDC 2 A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/02/2020 11:00:00 15:00:00 Trạm 3 KDC 2 A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 24/02/2020 13:00:00 16:30:00 Nhánh rẽ Bờ Bao Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 10 Bưng Cầu TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Ấp 3 Tân Định B-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Gò Mối 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Gò Mối 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 08:00:00 12:00:00 Trạm 4 KDC Ấp 7 CPH TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 09:00:00 13:00:00 Trạm 4 KDC Ấp 1 Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 11:00:00 15:00:00 Trạm 1 KDC Ấp 1 Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm 06 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm ấp 3 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm ấp 3 Tân Định 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 25/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm ấp 3 Tân Định 1-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26/02/2020 07:30:00 12:30:00 nhánh rẽ 1 Phú An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26/02/2020 08:30:00 12:30:00 Trạm 22 Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26/02/2020 09:00:00 13:00:00 Trạm 11 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26/02/2020 10:00:00 14:00:00 Trạm 13 Tân Định 2-2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 26/02/2020 13:00:00 16:30:00 Nr Ông Năm Đáp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 5B Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Ấp 3 Tân Định 1-2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 14B Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 19B Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Tân Định 2-3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 08:00:00 12:00:00 Trạm ấp mới 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 09:00:00 13:00:00 Trạm 1 KDC HA Ấp 6 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 09:00:00 13:00:00 Trạm 3 KDC HA Ấp 6 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 09:30:00 13:30:00 Trạm XN Hạt Điều TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 10:00:00 14:00:00 Trạm Ấp 4 Thới Hòa C TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 10:00:00 14:00:00 Trạm 27 Gò Giang TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Trường TH Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Trương Xuân Nghị TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm 26A Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Tân Định 2-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/02/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Tân Định 2-1-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 28/02/2020 07:30:00 12:00:00 Nhánh rẽ Mười Bừng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 28/02/2020 13:00:00 16:30:00 Nhánh rẽ Tư Dọm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 06:00:00 08:00:00 – Dọc 2 bên đường cụm công nghiệp Deawoo-HG và vạn phát. – Khu vực khách hàng: UB Tân Định 2, Nguyễn thị Đào, Trương xuân Nghị, Tín Đạt, Hồng Phúc, Gỗ Màu Xanh, Hồ Song Ngọc, Khu Nhà ở Cn Đồng Tiến, Trần Thị ngọc Dung, GP SOLUTIONS, Hồng Hà, Trà My, Hương Phát, Đồng Tiến, Hiệp Lợi, Phan Thi Nở, Minh Phát, DNTT Tân Định, Sahara, An Hưng Tường – DEAWOO, MASTIC, Tủ Thờ Phật, Mộc Mỹ Nghệ, Namten, FAKENTEC, YUONGSHIN, Ép Dầu, Sấy Gỗ HD, MUOSE Xốp 3D. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 06:00:00 08:00:00 – Khu vực khách hàng công ty TNHH An Hưng Tường, TT Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ, Minh Nhật Giấy Tân Định. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 06:00:00 08:00:00 – Khu vực Công ty TNHH An Hưng tường, DNTN Giấy Thuận An, TTVTQT. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 06:00:00 14:00:00 – Khu vực khách hàng: Trương Xuân nghị, Trương Quốc Khanh, Trung Tre, Bao Bì Hàn Quốc, Nguyễn Duy Minh, BC Thới Hòa, Hộ KD Lâm Bình, DV Ngành Bông, Liên Thành, CAFE FOR YOU, NMXLNT Số 3-3, Lâm Hiển Long, Mũ Bù Chí, Phú Thuận, Minh Tiến, Tiến Thành, Nguyễn Văn Hớn, Tân Minh Thi, Dũng tiến&Cộng Sự. Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 06:00:00 14:00:00 – Khu vực Dọc 2 bên đường đầu Ngã 3 Lăng Xi đến giao lộ DT 471, TTDN Ấp 4 Tân Định, Trọng Phát, Tiến Nam Phát, Vương Chí Trung, Phạm Thu Hằng, Chấn Nguyên Phát, Thanh Long, Thanh Thanh Long, Anh Quân, Mật Ong Thới Hòa, Nguyễn Văn Tiệp, Hữu phát, Nt Nguyễn Minh Dũng, HKD trần Thị Vân. (Bến Cát). Bất khả kháng
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 12:00:00 14:00:00 – Dọc Bên Phải quốc lộ 13 từ UB phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam. – Khu vực khách hàng: Hiệp Hưng, Lê Công, MOBILLER, An Hưng Tường, Nguyễn Văn Dũng, Thái Sơn, Ván ép Tân Định 2, Đại Y Hùng, BeGa, Trại Giam Bến Lớn, HANKSAN, Nguyễn Văn Sơn, AMTRONIC, Minh Phương, CRAYKO, Đế Giày, Phi Hổ, Mai Châu, Đại Hồng Phú. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 12:00:00 14:00:00 – Khu vực dọc bên trái quốc lộ 13 từ UB Phường Tân Định đến Cổng KDL Đại Nam. – Khu vực khách hàng: Huỳnh Anh nghĩa, Nguyễn Văn Sơn, Top Việt, Đại Đức, Tiến Phụng, Trương Xuân nghị, Ván Ép Tân Định, Giấy Vĩnh Cơ, Trường TH Tân Định, Long Trường, TT GTVL BD, Kỹ Thuật MT, Gốm Lý Phát, Hưng Phát, Hoàng Phi Vũ, Vũ Trọng Thịnh, Hương Tràm, TH Kinh Tế, Nguyễn Tấ Chiến, YOW GOAL, Trương Bá Thành, Ngọc Lễ, Nguyễn Tuấn Anh. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/03/2020 12:00:00 14:00:00 Khu vực mất điện khách hàng TTVTQT, Công ty TNHH An Hưng Tường, giấy Thuận An TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 03/03/2020 07:30:00 12:00:00 Nhánh rẽ Ấp Mới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 03/03/2020 13:00:00 16:30:00 Nhánh rẽ Vườn Tiêu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/03/2020 07:30:00 12:00:00 Nhánh rẽ Vàn Sài Gòn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/03/2020 13:00:00 16:30:00 nhánh rẽ 104B Thùng Thơ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/03/2020 13:00:00 16:30:00 nhánh rẽ 106/1 Thùng Thơ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 14B Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 19B Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Tiến Phụng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm Cào Cào 1A TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 10 Cào Cào TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 07:30:00 12:00:00 Trạm 16 Cào Cào TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Tân Định 2-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Tân Định 2-3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Tân Định 2-4 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm 43 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm Ấp 1 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 05/03/2020 13:00:00 16:30:00 Trạm 04 Cào Cào 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/03/2020 07:30:00 12:00:00 Nhánh rẽ Vành Đai 4 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/03/2020 08:00:00 12:30:00 Nhánh rẽ Ấp 4 Chánh Phú Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/03/2020 13:00:00 16:30:00 Nhánh rẽ Hòa Thuận Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Bình luận về “Lịch cúp điện Bến Cát 24/02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *